Nye regler for byggepladsskilte – Undgå store bøder

Den hurtige løsning – Galvaniseret skilt med jordspyd inkl. valgfri tekst eller print – komplet 495 kr. ex. moms

Den lille løsning - 1 x 0,8 meter med valgfri tekst eller print - komplet 495 kr. ex. moms og træ stativ

Den lille løsning – 1 x 0,8 meter med valgfri tekst eller print – komplet 495 kr. ex. moms og træ stativ

BYG3000
Den store løsning – 2 x 3 meter med valgfri tekst eller print – komplet 3.000 kr. ex. moms og træ stativ

Som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde skal byggepladser på privat grund have skiltning, så det tydeligt fremgår, hvilke virksomheder der udfører arbejde på byggepladsen.

  • Reglen om skiltning gælder byggepladser på privat grund.

  • Af skiltet skal fremgå virksomhedens navn og cvr-nummer.

  • Udenlandske virksomheder skal ud over navn og cvr-nummer også skilte med deres RUT-nummer.

Hvor skal skiltet placeres?

Skiltet skal placeres i en højde og på en måde, så oplysningerne er synlige og let kan læses fra offentligt tilgængelig vej.

Hvilken skriftstørrelse skal jeg bruge?

Der er ikke bestemte krav til hverken skriftstørrelse eller til i hvilken rækkefølge de påkrævede oplysninger skal stå. Eneste krav er, at skiltets oplysninger er synlige og kan læses fra offentligt tilgængelig vej.

Hvornår skal skiltet være oppe?

Skiltet skal være synligt i tidsrum, hvor der arbejdes på byggepladsen. Skiltet kan tages ned uden for arbejdstid for at blive sat op igen, når der igen arbejdes på byggepladsen. Dermed kan virksomheden tage hensyn til skiftende arbejdssteder og forebygge tyveri af eller hærværk mod skiltet.

Fælles skilt, hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads

Hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads, kan virksomhederne have et fælles skilt. Den enkelte virksomheds oplysninger skal så fremgå af det fælles skilt.

Hvem har ansvaret?

Den eller de virksomheder, der udfører arbejdet på byggepladsen, har ansvaret for, at skiltene er opsat korrekt og med de korrekte oplysninger.

Byggeri, der er fritaget for skiltning

De nye krav om skiltning gælder ikke:

  • for entrepriser på højst 50.000 kroner inkl. moms.

  • for arbejde, der udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag.

  • hvis skiltning ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet sker på en byggeplads ved etagebyggeri i tæt bebygget område.

  • byggeri på offentligt ejet grund.

Ring og bestil nu – eller få et tilbud på dine skilte.

Kontakt:

Lars Christensen
+45 4090 1963
lc@astrupdesign.dk

Flemming Astrup
+45 4090 1960
fa@astrupdesign.dk

Carsten Poulsen
+45 4090 1965
cp@astrupdesign.dk